در حال بارگزاری....
دانلود

غزلگردی ، شهیار قنبری

بروم صد پله پایین با دریا گریه کنم...کنج صدف مرواریدوار ، بی صدا گریه کنم