در حال بارگزاری....
دانلود

هنوز می میرم واسه تو - فرهاد جواهرکلام

با دیدگانی تار... می نویسم... برای تو و برای دل!
.. دل ! .... این دل تنگ و تنها... امروز تنهاتر از هر زمان دیگری هستم..... تو هستی!.... در تار و پود لحظه هایم.... اما... اما..... سهم من از این دنیای رنگی همیشه تنهایی بوده.... چشمانم را از من مگیر... بگذار تا جان دارم برای تو بنویسم... برای تو و از تو!.... تویی که مهربان ترینی... خدایا !.......... دریاب حال مرا که.... از وصف حالم عاجزم.... و خسته.... دریاب مرا ! این بنده ی سراسر بغض و حسرت را.... صبر !.... صبر را به من هدیه کن! خدایا !...بگذار دست یابم به ه