در حال بارگزاری....
دانلود

لاجکس نیوز - آکورا NSX در مسابقات Pikes Peak

امسال در مسابقات Pikes Peak international Hill Climb آکورا NSX به عنوان خودروی سرعتی رسمی این رخداد در نظر گرفته شد .
در این ویویو می توانید تیز تبلیغاتی آن را مشاهده کنید .