در حال بارگزاری....
دانلود

مضرات مرگبار قلیان(هر وعده قلیان،معادل100تا200نخ سیگار)

باتوجه به تحقیقات انجام شده،دودسیگار،قلیان(هر وعده قلیان معادل100تا200نخ سیگار یابیشتر)،موادمخدر و... تا۲کیلومترپخش میشود(ماندگاری90روز).وعلاوه برآسیبهای قلبی وسرطان موجب جهش ونقص ژنی درخودوافراددیگر(کودک-زن-مرد)ودرنتیجه نقص جنین حاصل از آنها درآینده وبدنیاآمدن نوزادان ناقص،معلول،مبتلا به سرطان وبیماریهای خاص،دارای مشکلات جنسی و... در نسل اول و نسلهای بعدمیگردد. بانک جامع فیلم سلامت healthtube.ir