در حال بارگزاری....
دانلود

چه میزان برابری برای جهان می خواهید؟شکفت زده خواهید شد

دن آریلی: خبر نابرابری در حال رشد جوامع همه ما را مضطرب میکند. اما چرا؟ دن اریلی برخی از تحقیق های جدید و تعجب آوری در مورد آنچه ما درباره عادلانه بودن فکر می کنیم را فاش می کند، تا آنجا که ثروت چگونه در جوامع توزیع می شود ... سپس چگونه این با آمار واقعی هماهنگی دارد.