در حال بارگزاری....
دانلود

زنبورستان داروسازان بالدار،طارم،زنجان

روز 31 دسامبر 2014 برابر دهم دیماه 93 روستای زهتر آباد طارم استان زنجان
دراین روز زنبورها گرده خوبی می آوردند وتخم ریزی نیز شروع شده بود