در حال بارگزاری....
دانلود

مسجد جامع عتیق شیراز - اولین مسجد شیراز

مسجد جامع عتیق شیراز - اولین مسجد شیراز که متعلق به اهل سنت می باشد