در حال بارگزاری....
دانلود

خلیج فارس ، خلیج ماست ، اجرای زنده رضا یزدانی

همواره در طول تاریخ منفعت طلبان و بیگانگان چشم به آب و خاک سرزمین پهناور ما ایران عزیز داشتند و دارند . چه ظلمها و چه غارتها کردند و چه خونها ریختند و..... اما ملت بزرگ ایران با پیشینه غنی فرهنگی و همدلی و اتکا به خداوند همیشه متجاوز را حتی با نثار جان خویش سرجای خود نشانده است. حالا هم کشورکی حقیر ادعاهای بی اساسی در ارتباط با مالکیت خلیج همیشه فارس دارد که وظیفه ما و همه مردم خصوصا هنرمندان است تا از حقانیت ایران دفاع کنیم . رضا یزدانی هم ترانه زیبایی در وصف خلیج نیلگون فارس اجرا کرده که مشاهده فرمایید .


مطالب پیشنهادی