در حال بارگزاری....
دانلود

مضرات وحشتناک سیگار و قلیان

باتوجه به تحقیقات انجام شده،دودسیگار،قلیان(هر وعده قلیان معادل۱۰۰نخ سیگار یا بیشتر)،موادمخدر تا۲کیلومترپخش میشود.وعلاوه برآسیبهای قلبی وسرطان موجب جهش ونقص ژنی درافراددیگر(کودک-زن-مرد)ودرنتیجه نقص جنین حاصل از آنها در آینده وبدنیاآمدن نوزادان ناقص در نسل اول و نسلهای بعد میگردد. بانک جامع فیلم سلامت http://healthtube.ir