در حال بارگزاری....
دانلود

یک کارتون ضد ترک سیگار!! بله تعجب نکنید.

بیش ازآنکه فعالان ضد دخانیات تلاش کنند.
صنعت دخانیات به بکارگیری هنرمندان غیر متعهد.رسانه ای را تولید میکند با ظاهر ضد دخانیات ولی پیامی متضاد.که سیگار میکشد ولی نه با سموم خودش.و کلمه سیگار میکشد را به چالش و هجو می کشد.


مطالب پیشنهادی