در حال بارگزاری....
دانلود

آتش سوزی خودرو 206 و مهار آتش توسط آتشنشانان گرگان

خودرو 206 در راه جاده کردکوی به گرگان دچار آتش سوزی از ناحیه موتور شد . نیروهای آتش نشانی گرگان از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و آتش را مهار کردند و خوشبختانه هیچ صدمه جانی نداشته است .