در حال بارگزاری....
دانلود

بارگذاری آسانسور: آیا نیازی به اعمال بار آسانسور به سازه اصلی وجود دارد؟

آموزش محاسبه بار آسانسور و بارگذاری و طراحی آن در ایتبس به همراه بیان اصول اجرایی آسانسور و پاسخ به سوالتی نظیر : آیا بار آسانسور، صرفا از طریق شاسی آن به پی منتقل می شود و نیازی به اعمال آن به سازه اصلی وجود ندارد؟
برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/apr37


16 مهر 98