در حال بارگزاری....
دانلود

نظریه قاره کهن فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ

درباره نظریه قاره کهن - دهمین فیلم مستند از گفتگو با حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان تقدیم می شود . در این مصاحبه "وحید امرائی" (پژوهشگر کشورمان) از حکیم ارد بزرگ درباره این نظریه می پرسد . فیلسوف ایرانی در این ویدئو از لزوم توجه به جایگاه مادر فرهنگی ایران سخن می گوید . این فیلم کاری است از غزاله شرکا (کارگردان و مستند ساز ایرانی). حجم این فیلم برای دانلود 7 مگابایت است .