در حال بارگزاری....
دانلود

تصادف خطرناک

(از کسایی که دل ندارن خون ببینن خواهش میکنم این کلیپ رو نبینن )تصادف خطرناک تیوتا2000 در جاده زاهدان-خاش سیستان بلوچستان
اگه دقت کنین راننده هنوز زنده اس و تکون میخوره