در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی در مدارس :کلیپ اول: جستجو ونجات

در این کلیپ با مفاهیم پایه جستجو و نجات و تجهیزات مورد نیاز گروهی و انفرادی تیم اشنا می شوید -مانور امدادونجات در مدرسه
تولید جمعیت هلال احمر گلستان در سال 1387