در حال بارگزاری....
دانلود

غلبه بر باورهای غلط در مسیر انگیزه

مدرس مهدی عرب زاده مربی و کوچ nlp
برای دریافت فایلهای سمینار انگیزه کلیک کنید: https://academicnlp.com/virtual-seminars/


13 فروردین 99