در حال بارگزاری....
دانلود

موضوع جاسوسی توسط باتری سامسونگ.منم چک کردم!

منم باتریه سامسونگمو باز کردم. دیدم پشتش اون بورد، که گفتن واسه جاسوسیه رو دیدم و کندم.
اتفاقی هم واسه باتریم نیوفتاد.
اما بعد از تحقیقاتی که انجام دادم گفته شده اون آنتن إن اف سی هست.


مطالب پیشنهادی