در حال بارگزاری....
دانلود

پیانو توسط امیرفرشاد 9 ساله از تهران / جان مریم چشماتو وا کن

جان مریم چشماتو وا كن ، منو صدا كن

شد هوا سپید ، در اومد خورشید

وقت اون رسید ، كه بریم به صحرا

آی نازنین مریم

جان مریم چشماتو وا كن ، منو صدا كن

بشیم روونه ، بریم از خوونه

شونه به شونه

به یاد اون روزها

آی نازنی مریم

باز دوباره صبح شد ، من هنوز بیدارم

كاش می خوابیدم ، تو رو خواب می دیدم

خوشه غم ، توی دلم

زده جوونه ، دونه به دونه

دل نمی دونه

چه كنم با این غم

آی نازنین مریم

بیا رسید وقت درو ، مال منی از پیشم نرو

بیا سر كارمون بریم ، درو كنیم گندومارو

بیا رسید وقت درو ، مال منی