در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی غزلیات حافظ قسمت دوم (دمو)

در این شماره از کتاب گویای دیوان حافظ غزل پنجاه و یک تا یکصد را مطابق تصحیح علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی می شنوید.