در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی مهم آقای شهرام قلی شهیدی (ناشنوا)

آقای شهرام شهیدی ، یگانه پسر ناشنوای مشهور ایرانی به نام اُستاد رضا قلی شهیدی امروز جمعه سی و یکم اکتبر سال 2014 میلادی (دهم آبان سال 1393 شمسی) یک پیام ویدیویی با محتوای هشدار را برای تمام ببینندگان ایرانی در داخل و خارج از کشور تهیه کرد که بیانگر حقانیت مقاله منتشر شده در وب سایت بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران به نام " تفرقه اندازی و شایعه پراکنی به صورت قدعلم کردن دانشگاه گلودت! " است.