در حال بارگزاری....
دانلود

میدان قشقایی

به پاس حرمت خون شهدای قشقایی اسم میدان ورودی شهر فراشبند رو به اسم شهدای قشقایی نامگذاری بشه .