در حال بارگزاری....
دانلود

کوچک ترین مدرسه دنیا در استان بوشهر

کوچکترین مدرسه ی دنیا در کالو از توابع شهرستان دیر
(دیر : یکی از شهرستان های استان بوشهر با سه بخش مرکزی ، آبدان و بردخون - شهرستان دیر بزرگترین بندر صیادی کشور می باشد )


مطالب پیشنهادی