در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ارسال سوال در سایت کافه وکیل مشاوره حقوقی آنلاین

در این ویدئو آموزشی یک سوال مطرح می کنیم تا شما آن را به صورت تصویری مشاهده کنید
مراحل به قرار زیر است
وارد سایت کافه وکیل می شویم
www.cafevakil.ir
بر روی گزینه پرسش سوال کیلیک میکنیم
عنوان سوال را وارد میکنیم
دسته بندی / یا همان موضوع سوال خود را انتخاب میکنیم
در متن اصلی سوال / به شرح سوال خود میپردازیم
وارد کردن برچسب ها / کلمات مهم سوال خود را در این قسمت باید وارد کنید
نام / اختیاری است