در حال بارگزاری....

پاپوش دوزی گیلان

پاپوش نوعی کفش مخصوص مردان روستایی و از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است. تمامی مراحل تولید پاپوش دستی است .