در حال بارگزاری....
دانلود

بهترین های مهدی مهدوی کیا

زنده باشی مهدی مهدوی کیا
من هیچ وقت از خاطرم نمی ره (کجا و چه جوری) از مردم کشورت حمایت کردی...
هیچ وقت گلی که به امریکا زدی از خاطرم نمی ره...
هیچ وقت اون موقعی که به کم فروشی متهم شدی و باز هم برای تیم ملی کشورت بازی کردی یادم نمی ره...
هیچ وقت اشکهای پر از خنده ت بعد از بازی با کره 2004 تو دوربین زنده یادم نمی ره. همون موقعی که فردوسی پور از طرف مردم ایران بوسیدت...9 سال بعد هم دوباره تو برنامه زنده از طرف مردم ایران بوسیدت ولی این بار اشکهات از روی شوق نبود این بار هیچ کس خوشحال نبود...