در حال بارگزاری....
دانلود

و سپس ناگهانی..."اشک های انیمیشنی!!"

THEN SUDDENLY حرف های ناگفته از زبان یک شخصیت انیمیشنی سه بعدی... و اشک هایی که زیبا سرازیز میشوند...؛سعی میکنم زیر نویسش رو بعدا قرار بدم.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.cgmaster.ir/blog مراجعه کنید.