در حال بارگزاری....
دانلود

رفتار موجودات فضایی چگونه خواهد بود؟ - میچیو کاکو

فیزیکدان مشهور میچیو کاکو ، درباره رفتار احتمالی فرا زمینی ها بحث می کند.