در حال بارگزاری....
دانلود

کپسول آتش نشانی باران مازند

" گـــــــروه صنعتـــی تولیدی باران بابــل "
کیفیت را تجربه کنید
گروه صنعتی تولیدی کپسول های آتش نشانی باران بابل با چهاد دهه تجربه در زمینه ایمنی و آتش نشانی ، تولید کننده انواع کپسول های آتش نشانی از جمله:
آب و گاز ، پودر و گاز و همچنین کپسول های اتوماتیک با تاییدیه تولید از اداره استاندارد کشور می باشد