در حال بارگزاری....

نجات پرنده تشنه از مرگ حتمی به خاطر گرمای زیاد

یک مرد پس از مشاهده پرنده‌ای که به دلیل تشنگی و گرمای زیاد روی زمین افتاده بود، با رساندن آب، پرنده را از مرگ حتمی نجات داد.


15 مرداد 96