در حال بارگزاری....
دانلود

پروژه فاصله سنج دیجیتال به همراه هشدار دهنده صوتی

در این پروژه علاوه بر نمایش فاصله به صورت دیجیتالی بر روی نمایشگر بوق هشداری نیز پخش می شود که با کمتر شدن فاصله بوق ها ممتد تر می شود و همچنین با تغییر رنگ LED اضافه شده هم می توان به فاصله تقریبی پی برد . که برای دریافت پروژه و توضیحات بیشتر به سایت مولتی متر MultiMetr.ir مراجعه کنید .