در حال بارگزاری....
دانلود

9. مدرسه رنجر آمریكا Ranger School - قسمت نهم پایان دوره و دریافت نشانه و آرم رنجر ... تكاوران

قسمت نهم - این مجموعه كلیپها كه به آموزش تكاوران آمریكا می پردازد در طی 60 روز آموزش نشانه رنجر به نیروهای آموزشی داده می شود !!!!!!! قسمت پایانی.......
این مجموعه كلیپ ها تبلیغات آمریكا از آموزش دادن تكاوران خود است.