در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ دندان شکن به رحیم پورازغدی

بسمه تعالی.درسنوات گذشته فتوایی ازسوی رهبرفرزانه نظام جمهوری اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه ای(دامت برکاته)درنفی لعن علنی سران سقیفه به اماکن عمومی وبین عوام مردم و...صادرگشت که شایسته دقت طبق موازین اجتهادی وشرایط اجتماعی است اماوبدین بهانه مشتی افراطی چون رحیم پورازغدی پاراازگلیم خودفراترنهاده تادادن تقدس به قاتلین حضرت زهرا(س)پیش تاخته اند.لذامتذکرمی شویم که ازجنبه طلبگی ودرشرایط ضایع گشتن اسلوب مذهبی لعن اعداء علی(ع) بلااشکال می باشدواین سندمصداق آن.اللهم العجل لولیک الفرج


25 اردیبهشت 99