در حال بارگزاری....
دانلود

داس اعتدال به بنزین هم رحم نکرد! **بنزین آزاد شد**

نوش جون مردمی که به این دولت رای دادند***********.بنزین تک نرخی شد و به زودی هر لیتر بنزین معمولی در برابر ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان در جایگاه های سوخت عرضه می شود.