در حال بارگزاری....
دانلود

عمل جراحی لاپاروسکوپیک اصلاح یک مورد کله سیستکتومی ناقص

عمل جراحی لاپاروسکوپیک اصلاح اعمال جراحی قبلی خواه بک عمل جراحی لاپاروسکوپیک ویا بک عمل جراحی باز بسیار مشکل است و سطح بالایی از تبحر جراحی لاپاروسکوپی را می طلبد. در این ویدیو یک مورد عمل جراحی لاپاروسکوپیک اصلاح یک مورد کله سیستکتومی ناقص در یک بیمار با کیسه صفرا ساعت شنی که جراح را دچار اشتباه نموده است را نشان میدهیم.