در حال بارگزاری....
دانلود

پاس گل و تاثیر گذاری علی دایی در دو گل منتخب جهان

علی دایی در این بازی پاس گل دوم تیم منتخب جهانو به رود لولیت داد و در گل سوم هم تاثیر مستقیم داشت