در حال بارگزاری....
دانلود

بیماری اسیب کیسه هوای ماهی 2

در روز دوم از اغاز بیماری بدون درمان اوضاع ماهی به صورت فوق هست و یکم تعادلش بهتر شده
برای این که سیر بیماری رو بهتر درک کنید حتما شماره های دیگه این بیماری رو ببینید...


مطالب پیشنهادی