در حال بارگزاری....
دانلود

احمدی نژاد: زنده باد ایران...زنده باد خلیج فارس

صحبت های رئیس جمهور در مراسم روز ملی خلیج فارس - 10 اردیبهشت 92