در حال بارگزاری....
دانلود

لاجکس تک - خودروی پرنده ای دیگر در راه است

این خودروی پرنده پس از خودروی پرنده ی ایروموبیل ساخته شده است . تفاوت های بسیار چشمگیری با ایرو موبیل دارد . بارزترین آنها پرواز عمودی آن است که می تواند مانند هلیکوپتر از جای خود بلند شود و به فضایی برای به اصطلاح تاکسی کردن نیاز ندارد .
ادامه خبر را می توانید در سایت لاجکس به آدرس www.lajex.com/news مطالعه بفرمایید .