در حال بارگزاری....
دانلود

شلغم و فواید بینظیره شلغم برای سرماخوردگی و بدن انسان

خواص شلغم آنقدر زیاد است كه می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم می دانستند كه این گیاه چقدر فایده داردتمام باغچه های خانه خود را شلغم میكاشتند و هر روزه از آن استفاده می كردند .1:قدرت شلغم اندازه داروپنی سیلین است.2:شلغم مقوی و اشتها آور است.3:شلغم ضعف جنسی رو درمان و اسپرم را زیاد میکند.4:شلغم سرفه را درمان میکنه.5:اگر گلو درد دارید آب شلغم پخته شده رو داخل دهان قورقورکنیدو....


مطالب پیشنهادی