در حال بارگزاری....
دانلود

عطر زدن زن برای نامحرم حرام است

زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیرشوهر مگذار و در غیاب شوهر خود را خوشبو مكن و مچ پا را نشان مده اگر چنین كنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم)