در حال بارگزاری....
دانلود

ای عاشقان - علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی و گروه باران در سالن کدوگن هال لندن
آواز: علیرضا قربانی
آهنگساز و سنتور: فرشاد محمدی
کمانچه: سینا جهان آبادی
تنبک: حمید قنبری
تار و عود: محمدرضا ابراهیمی
دف: حسین زهاوی