در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه زندگی......درس زندگی را از این فیلم یاد بگیر

این فیلم کوتاه از هر لحاظ خوش ساخته......تو اولین نظر تحلیلم رو مینویسم شما هم بنویس......نظرتو وقتی راجب یه فیلم میگی و نظرات جمع میشه یکی هم فیلمو ببینه با یه میز از نظرات مواجه میشه که بهش کمک میکنه تا بتونه در مورد این فیلم بهتر فکر کنه و اگه در حرفه فیلم سازی باشه در کارش مورد استفاده قرار بگیره(مث من و محمد داداش).....پس نظرتو راجبش بنویس.....ممنون


مطالب پیشنهادی