در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی دلیر1

کتاب صوتی دلیر
در زمان های دور سرزمینی به نام دان برك وجود داشت. اونجا سرزمینی خشن و مغرور بود. پادشاه و ملكه پسرهای سه قلو و دختری به نام مریدا داشتن. مریدا در نهایت ملكه می شد و مادرش می خواست مطمئن شه كه شاهزاده آماده است...

شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080