در حال بارگزاری....
دانلود

یاد شهدا با صدای حاج قاسم سلیمانی

این سخنان توسط حاج قاسم سلیمانی در زمان جنگ بیان شده است