در حال بارگزاری....
دانلود

غرور و وسوسه ی شیطان # Vanity and devil s temptation

... وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ...
... ای بندگان بدانید که وعده شیطان چیزی جز غرور و فریب نخواهد بود...