در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه ریزی روزانه در مهد کودک های High-Scope(بخش1)

در این فیلم نحوه برنامه ریزی فعالیتها و بازی های روزانه در مهد کودک ها و ماکز پیش ازدبستان به روش "های اسکوپ" High-Scope به نمایش در آمده است.
هدف آموزش برنامه ریزی به بچه از همام سنین اولیه