در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ مرگ بر آمریكا توسط حامد زمانی 3 ساله (علیرضا)

ابتدا صدای آهنگ را در می آورد و سپس بخشی از آن را می خواند. علیرضا 3 ساله است و پسردایی او محمدسجاد، او را تماشا می كند. (فروردین93)