در حال بارگزاری....
دانلود

كلیپ آرمین كودك مبتلا به سرطان خون

برنامه یاد یاران فرامرز امینی09122792097باسلام.باتامین هزینه سنگین عمل پیوندمغزواستخوان ارمین مبتلابه سرطان خون دهم اسفنددربیمارستان شریعتی تهران بستری خواهد شدكه در چند نوبت تحت شیمی درمانی شدیدقرارمیگیردسپس در تاریخ بیست اسفندماه به یاری خداوندعمل پیوند صورت میگیردیاداوری میشودهزینه پیوندومخارج جانبی حدود85میلیون تومن بوده كه توسط مردم باشرف ایران زمین وانساندوست جهان تامین شد.. واقعا سنگ تمام گذاشتیدوجان این كودك رانجات دادید....فرامرز امینی


مطالب پیشنهادی