در حال بارگزاری....
دانلود

چرا طرح پشت اسکناس 5 هزار تومانی تغییر کرد؟

شبکه خبر- 17 اسفند 93- 20:00| هفته پیش در مراسمی از طرح جدید پشت اسکناس های 5 هزار تومانی که در آن ها نشان انرژی هسته ای حذف و طرح سر در دانشگاه تهران جایگزین شده بود رونمایی شد. حالا رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفته که این تغییر عادی است و برای آن دلیل هم وجود دارد.