در حال بارگزاری....
دانلود

جشن نوروز در پایه سوم

سه شنبه مورخه 22 اسفند ماه 91 انش آموزان پایه سوم با چیدن سفره باستانی هفت سین با فلسفه هریک از اجزای این سفره آشنا شدند و در کلاس خود با اجرای تاتر عمو نوروز به استقبال نوروز رفتند